ul.Nowa 4/4 50-082 Wrocław
801 005 185

Średnie zużycie energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na całym świecie

Czy wiesz, z jakich ilość energii elektrycznej korzystasz każdego roku? Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla poprzez zmiany sposobu  zasilania domu jest tematem od lat bardzo głośnym. Dlatego chcemy przeanalizować  energii pobierają  gospodarstwa domowe na całym świecie, ile energii wychodzi w przeliczeniu na osobę? Przeciętne gospodarstwo domowe W energię elektryczną wyposażonych jest około 80% ludzi…

Średnie zużycie prądu w kuchni

Ile prądu potrzeba do gotowania? Aby odpowiedzieć na to pytanie nie wystarczy tylko znać cenę kWh, ale trzeba też znać czas potrzebny na przygotowanie każdej potrawy. Jest to coś, czego nie można zobaczyć ani dotknąć, ale tylko zdać się na obliczenia, które nie zawsze będą dokładne.   Gospodarstwa domowe zużywają…

Co zrobić kiedy fluorescencyjna żarówka lub świetlówka ulegnie zniszczeniu?

Instrukcje dotyczące usuwania potłuczonych żarówek, które zawierają toksyczne związki. Fluorescencyjne bulwy zawierają niewielką ilość rtęci, a jedna z tych bulw rtęci uwalniana jest w postaci oparów. Żarówki wymaga określonej procedury do czyszczenia i usuwania odpadów. Instrukcje są dość obszerne i można wpaść w paranoję w przypadku zbicia żarówki. Tylko, że świadomość…