ul.Nowa 4/4 50-082 Wrocław
801 005 185

Co zrobić kiedy fluorescencyjna żarówka lub świetlówka ulegnie zniszczeniu?

Instrukcje dotyczące usuwania potłuczonych żarówek, które zawierają toksyczne związki. Fluorescencyjne bulwy zawierają niewielką ilość rtęci, a jedna z tych bulw rtęci uwalniana jest w postaci oparów. Żarówki wymaga określonej procedury do czyszczenia i usuwania odpadów. Instrukcje są dość obszerne i można wpaść w paranoję w przypadku zbicia żarówki. Tylko, że świadomość posiadaczy tego rodzaju oświetlenia jest bardzo mała zwykle przepalona żarówka ląduje w koszu, a w przypadku zbicia sprzątamy nieosłoniętymi rękoma.

Procedura czyszczenia i usuwania świetlówki. Te kroki są najważniejsze, aby zmniejszyć narażenie na opary rtęci pochodzących z bańki, przed przystąpieniem do czyszczenia:

  • a) W takim przypadku ludzie i zwierzęta domowe powinny wychodzić z pokoju.
  • b) Należy wentylować pomieszczenie przez 5-10 minut, otwieraj okna
  • c) Zaleca się włączenie system klimatyzacji powietrza i ogrzewania lub wymuszony obieg powietrza, jeśli taki istnieje.
  • d) Idź pobrać materiały potrzebne do oczyszczenia fragmentów żarówki – powinieneś je otrzymać wraz z żarówką czasem odpłatnie. Jeśli nie masz to sztywny papier lub karton, albo plaster bądź ręczniki papierowy, zaleca się też szklany słoik z pokrywą metalową.

Podczas czyszczenia

  • a) Bądź dokładny przy zbieraniu rozbitych kawałków szkła.
  • b) Umieścić materiał potrzebny do oczyszczenia w szczelnym pojemniku. Nie pozwól aby fragmenty żarówki lub z jakieś materiały zostały na podłodze.
  • c) Jeśli jest to możliwe, w dalszym ciągu warto przewietrzyć pomieszczenie tam gdzie żarówka został uszkodzona.

Nie zalecamy odkurzania, ponieważ korzystanie z odkurzacza może rozproszyć pył zawierający rtęć lub pary rtęci, chociaż w tym konkretnym problemem dostępne informacje są ograniczone.

Sprawdź w gminie, w której mieszkasz czy rozdają niezbędne środki w celu usunięcia rtęci: niektóre gminy wymagają, aby żarówki, uszkodzony czy nie, były utylizowane w specjalnych ośrodkach dla odpadów specjalnych.

Umyj ręce wodą z mydłem, nie zapomnij o podłodze. Procedura czyszczenia dywanów i chodników.

Żarówki energooszczędne czy są zagrożeniem dla zdrowia?