ul.Nowa 4/4 50-082 Wrocław
801 005 185

Średnie zużycie energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na całym świecie

Czy wiesz, z jakich ilość energii elektrycznej korzystasz każdego roku? Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla poprzez zmiany sposobu  zasilania domu jest tematem od lat bardzo głośnym. Dlatego chcemy przeanalizować  energii pobierają  gospodarstwa domowe na całym świecie, ile energii wychodzi w przeliczeniu na osobę?

Przeciętne gospodarstwo domowe

W energię elektryczną wyposażonych jest około 80% ludzi na świecie. Liczba ta wzrosła w ciągu ostatniej dekady, głównie dzięki rosnącej urbanizacji. Jednak pomimo faktu, że coraz więcej ludzi zyskuje dostęp do elektryczności, na całym świecie używamy bardzo różne jej  ilości.

Wykorzystując dane z Światowej Rady Energetycznej możemy porównać, ile energii elektrycznej wykorzystuje przeciętne gospodarstwo domowe.

Przeciętny Amerykanin lub Kanadyjczyk zużył w swoim gospodarstwie domowym aż dwadzieścia razy więcej energii elektrycznej niż mieszkaniec Nigerii, to dwa do trzech razy więcej niż typowe europejskie mieszanie.

W USA typowe zużycie energii dla gospodarstw domowych wynosi około 11700 kWh rocznie, we Francji jest to 6.400 kWh, w Wielkiej Brytanii jest to 4600 kWh, w Chinach około 1300 kWh. Globalna średnie zużycie energii elektrycznej dla gospodarstw domowych  wynosi około 3500 kWh.

Istnieje wiele rzeczy, które napędzają te różnice, w tym bogactwa, fizyczna wielkości domu, różne standardy i wielość urządzeń, a także ceny energii elektrycznej i dostęp do alternatywnych sposobów gotowania, ogrzewania i chłodzenia paliwa.

Być może najbardziej zaskakujące w tym wykresie jest to, że średnia światowa wynosi aż 3500 kWh / rok, biorąc pod niskie dane z Indii i Chin. Dwie rzeczy, mogą być jedynie wyjaśnieniem, wielkość gospodarstwa domowego i elektryfikacji ceny.

W Chinach około 99% ludzi ma elektryczność, a średnia wielkość gospodarstwa domowego wynosi około 3 osoby. W Indiach to 66% i 5 osób odpowiednio w 50% i Nigeria także 5 osób. Średnia wielkość gospodarstwa domowego w większości krajów bogatych jest bliżej do 2,5 osób. W wyniku podziału zelektryfikowanych gospodarstw domowych jest bardziej pochylona w kierunku krajów bogatych niż w ogóle społeczeństwa.

Wykorzystanie energii elektrycznej na osobę

Biorąc całościowe zużycie energii elektrycznej i dzieląc ją przez ilość osób  możemy dowiedzieć się ile energii elektrycznej, w każdym kraju, wykorzystuje przeciętny człowiek w swoim domu. W przeciwieństwie do naszego poprzedniego wykresu to wykres uwzględnienia wszystkich ludzi w każdym kraju,  zarówno,  dla miejsc, w których dostęp do energii elektrycznej nie jest standardem jak i dla krajów, gdzie trudno o rachunek za prąd. 

Chociaż wykresy wyglądają bardzo podobnie istnieją pewne uderzające różnice.

Każdy Amerykanin używa około 4500 kWh rocznie w swoim domu. Jest to około sześć razy więcej od średniej światowej na mieszkańca, czyli pięć razy więcej niż średnia dla tych, którzy mają dostęp do energii elektrycznej.

Zróżnicowanie między krajami rozwiniętymi jest dość sztywne. Podczas gdy USA i Kanada pobierają ok. 4500 kWh na osobę, to Wielka Brytania i Niemcy są bardziej oszczędni i używają poniżej 2,000 kWh. W Brazylii, Meksyku i Chinach a osobę przypada zaledwie 500 kWh. W Brazylii użycie energii na mieszkańca jest  stabilna w ciągu ostatnich 20 lat, podczas gdy w Meksyku jest to aż 50% wzrost, a w Chinach pobór wzrósł aż o 600%.

Nasze zużycie energii elektrycznej dla gospodarstw domowych to 2,000 kWh  i to w każdym z ostatnich kilku lat, co oznacza, że ​​jest to około 700 kWh na osobę. jak widać to, że Polacy mało wykorzystują energię elektryczną do ogrzewania więcej do chłodzenia, ma znaczenie w ogólnych statystykach.