ul.Nowa 4/4 50-082 Wrocław
801 005 185

Średnie zużycie energii w domu

Czym jest inteligentny dom? Inteligentny dom  to zaawansowany technicznie budynek składający się z systemu czujników i detektorów połączonych z systemem zarządzania wszystkimi znajdującymi się w domu instalacjami. System zarządzania budynkiem może reagować na zewnętrzne i wewnętrzne zmiany środowiska oraz inteligentnie dostosować pracę instalacji do danej sytuacji. Najważniejszym celem takiego systemu…