ul.Nowa 4/4 50-082 Wrocław
801 005 185

Prognozowane rachunki – czy odbiorcy mogą czuć się oszukani?

Nasze prognozy widoczne na rachunku to analiza zużycie energii opierając się o dwuletnie zużycie. Tak wiem, można się zaplątać, chodzi o to, że koncerny energetyczne dostarczające nam prąd obserwuje ile energii pobieramy z sieci, w ciągu dwóch lat, potem faktur jaką wysyła nam z np. lipiec nie ma odzwierciedlenia z…