ul.Nowa 4/4 50-082 Wrocław
801 005 185

Średnie zużycie energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na całym świecie

Czy wiesz, z jakich ilość energii elektrycznej korzystasz każdego roku? Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla poprzez zmiany sposobu  zasilania domu jest tematem od lat bardzo głośnym. Dlatego chcemy przeanalizować  energii pobierają  gospodarstwa domowe na całym świecie, ile energii wychodzi w przeliczeniu na osobę? Przeciętne gospodarstwo domowe W energię elektryczną wyposażonych jest około 80% ludzi…